Apel do Mieszkańców Gminy Grzmiąca

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 grudnia 2018

Szanowni Państwo,

Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, a także dla rodzin niezaradnych życiowo. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady  i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób.  Z tego względu zwracamy się do Państwa z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy, a nie korzystają z pomocy naszego ośrodka.

Osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, które niejednokrotnie nie są w stanie zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb mogą pozostawać bez opału, odpowiedniej odzieży dostosowanej do warunków atmosferycznych, leków, a także mogą mieć utrudniony dostęp do służby medycznej.  Zrozumienie problemów i potrzeb tych osób w naszym najbliższym otoczeniu jest przejawem troski i wrażliwości – nie pozostańmy obojętni na los drugiego człowieka.

CO ROBIĆ ?

Bardzo Państwa prosimy o zaangażowanie w działania pomocowe, zachęcamy do:

  • alarmowania o zagrożeniach (Straż Gminna, Policja, Pogotowie, Ośrodek Pomocy Społecznej),
  • pomocy międzysąsiedzkiej, nic nie zastąpi bowiem zwykłej ludzkiej czujności i wrażliwości.            

Pamiętajmy o tym, że w porę udzielona pomoc może uratować czyjeś życie. Nie przechodźmy obojętnie obok potrzebujących wsparcia. Także obok osób, które z niewiadomych przyczyn leżą na ulicy. Zamarznięcie grozi każdemu, niezależnie czy jest chory, trzeźwy czy pijany.

CEL NASZEGO APELU ?

Jesteśmy przekonani, że podjęte przez nas wspólnie działania, szybkie alarmowanie odpowiednich służb oraz skoordynowanie działań między instytucjami, pozwolą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy. Zrozumienie tego problemu jest przejawem troski o wszystkich mieszkańców naszej Gminy oraz wrażliwości na sprawy osób potrzebujących, najbiedniejszych, starszych, niepełnosprawnych.

Pragniemy podkreślić Państwa ważną rolę we współdziałaniu z instytucjami pomocowymi, ponieważ współpraca oraz sprawna wymiana informacji jest gwarantem bezpieczeństwa i skuteczności podejmowanych działań. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że udział mieszkańców we wspieraniu osób potrzebujących jest niezwykle ważny.  

Kierownik i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej apelują, by powiadamiać odpowiednie służby telefonicznie lub osobiście, gdy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy, jednocześnie zwracamy się z prośbą o informację o osobach potrzebujących wsparcia.

Najważniejsze numery telefonu

Pogotowie Ratunkowe: telefon alarmowy 999 lub 112,

Policja: telefon alarmowy 997,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej: ul. 1 Maja 7, tel. 94 37-368-10,

Straż Gminna: Grzmiąca, ul. 1 Maja 7, tel. 94 37 368-10.

Autor: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej (4)