Położenie geograficzne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 kwietnia 2015

Obszar gminy Grzmiąca położony jest w północno-zachodniej Polsce, w obrębie Pomorza Środkowego. Pod względem regionalnym gmina należy prawie w całości do mezoregionu Równiny Białogardzkiej, jedynie południowo-wschodnie i południowe części gminy leżą w obrębie mezoregionu Pojezierze Drawskie. W układzie dziesiętnym regionów Polski (Kondracki 1994) położenie gminy Grzmiąca przedstawia się następująco:

 • Obszar: 2, 3, 4 - Europa Zachodnia
  • Podobszar: 3 - Pozaalpejska Europa Zachodnia
   • Prowincja: 31 - Niż Środkowopolski
    • Podprowincja: 314 - Pojezierze Południowobałtyckie
     • Makroregion: 313.4 - Pobrzeże Koszalińskie
      • Mezoregion 313.42 - Równina Białogardzka
     • Makroregion: 314.4 - Pojezierze Zachodniopomorskie
      • Mezoregion 314.45 - Pojezierze Drawskie

Położenie geograficzne gminy Grzmiąca na cyfrowym modelu terenu Polski

Zdjęcie przedstawia położenie geograficzne gminy Grzmiąca na cyfrowym modelu terenu Polski

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Krajobraz Pojezierza Drawskiego - widok pola

  Krajobraz Pojezierza Drawskiego - widok pola

 • Powiększ zdjęcie Krajobraz Pojezierza Drawskiego - zdjęcie strumienia w lesie w porze jesiennej

  Krajobraz Pojezierza Drawskiego - zdjęcie strumienia w lesie w porze jesiennej

 • Powiększ zdjęcie Krajobraz Pojezierza Drawskiego - zdjęcie strumienia w lesie w porze letniej

  Krajobraz Pojezierza Drawskiego - zdjęcie strumienia w lesie w porze letniej

 • Powiększ zdjęcie Krajobraz Pojezierza Drawskiego - widok pól obsianych zbożami

  Krajobraz Pojezierza Drawskiego - widok pól obsianych zbożami

 • Powiększ zdjęcie Krajobraz Rowniny Bialogardzkiej - widok pola obsianego zbożem

  Krajobraz Rowniny Bialogardzkiej - widok pola obsianego zbożem

 • Powiększ zdjęcie Krajobraz Rowniny Bialogardzkiej - widok podmokłych łąk

  Krajobraz Rowniny Bialogardzkiej - widok podmokłych łąk