Zmiany w sposobie pracy Urzędu Gminy Grzmiąca

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 marca 2020

Urząd nieczynny dla interesantów

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju i decyzjami Prezesa Rady Ministrów związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników urzędu od poniedziałku (16 marca) do odwołania Urząd Gminy będzie nieczynny dla interesantów, natomiast nie przerywa pracy. Kontakt z urzędnikami jest możliwy przede wszystkim elektronicznie lub telefonicznie. Działa poczta elektroniczna oraz będzie odbierana poczta tradycyjna.

Decyzję o reorganizacji pracy Urzędu Gminy podjął wójt Patryk Makowski aby ograniczyć ryzyko zakażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy – ważne numery telefonów, e-maile, kontakty.

Korespondencja mailowa, telefoniczna lub listowna będzie w najbliższym czasie najbezpieczniejszą formą kontaktu z pracownikami urzędu.

Kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy (sekretariat) – 94 3736 810
Sekretariat (mobile): 604 493 552
Kontakt mailowygmina@grzmiaca.org.pl
Kontakt listowny – ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /grzm/skrytka

Wnioski w formie papierowej (w zamkniętej kopercie), można składać osobiście do specjalnie przygotowanej na tę okoliczność skrzynki listowej, ustawionej tuż za drzwiami głównego wejścia do urzędu. Poniżej znajdą Państwo numery telefonów oraz adresy e-mail do naszych pracowników, którzy zdalnie postarają się pomóc załatwić sprawy w Urzędzie Gminy Grzmiąca.

W sprawach indywidualnych prosimy o bezpośredni kontakt z konkretnym stanowiskiem/pracownikiem, którego numery wewnętrzne telefonów i adresy poczty elektronicznej (e-mail) znajdują się na naszej stronie internetowej: http://www.grzmiaca.org.pl/p,71,dane-teleadresowe

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego od 16 marca będzie przyjmować interesantów tylko w sprawach dotyczących rejestracji aktów zgonu (osoby z kartą zgonu). Apelujemy również aby w celu rejestracji aktu zgonu obecna była tylko jedna osoba, a nie całe rodziny.

Kierownik USC jest do dyspozycji mieszkańców za pośrednictwem korespondencji mailowej i tradycyjnej oraz w innych sprawach poprzez kontakt telefoniczny:

 94 3736 810 wew. 38

mail: gmina@grzmiaca.org.pl lub a.dymus@grzmiaca.org.pl

 

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW, E-MAILE, KONTAKTY:

Urząd Gminy Grzmiąca

adres: ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca

tel.: 94 3736 810

fax: 94 3736 883

Sekretariat (mobile): 604 493 552

e-mail: gmina@grzmiaca.org.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /grzm/skrytka

 
Referat Finansów – stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

tel. 94 3736 810 wew. 43

e-mail: z.siwicka@grzmiaca.org.pl 


Referat Finansów – stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej

tel. 94 3736 810 wew. 40

e-mail: m.antoniak@grzmiaca.org.pl

 
Referat Finansów – stanowisko pracy ds. windykacji i egzekucji

tel. 94 3736 810 wew. 44

e-mail: g.borowik@grzmiaca.org.pl

 
Referat Finansów – stanowisko pracy ds. wymiaru podatków

tel. 94 3736 810 wew. 47

e-mail: andrzejsiwicki@grzmiaca.org.pl


Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

wykonujący jednocześnie zadania z zakresu obsługi Rady Gminy i oświaty

tel. 94 3736 810 wew. 38

e-mail: a.dymus@grzmiaca.org.pl

 
Stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej, promocji i rozwoju gminy oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi

tel. 94 3736 810 wew. 41

e-mail: k.smiechowska@grzmiaca.org.pl

 
Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami

tel. 94 3736 810 wew. 36

e-mail: wieliczko@grzmiaca.org.pl

 
Stanowisko pracy ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego

tel. 94 3736 810 wew. 50

e-mail: krzysztof.pisarek@grzmiaca.org.pl

 
Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i drogownictwa

tel. 94 3736 810 wew. 67

e-mail: kublas@grzmiaca.org.pl


Stanowisko ds. gospodarki odpadami, ewidencji ludności i dowodów osobistych

tel. 94 3736 810 wew. 57

e-mail: j.antoniak@grzmiaca.org.pl

 
Stanowisko ds. organizacyjnych i profilaktyki p/alkoholowe

tel. 94 3736 810 wew. 55

e-mail: r.wojcicka@grzmiaca.org.pl

 
Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych oraz zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej

tel. 94 3736 810 wew. 46

mobile: 537 555 023

e-mail: p.cieslak@grzmiaca.org.pl

Autor: Wójt Gminy Grzmiąca (18)

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Ważny komunikat

    Ważny komunikat