Apel Wójta Gminy Grzmiąca

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 marca 2020

Szanowni Państwo !

Zgodnie z decyzją Pana Premiera o zamknięciu wszystkich szkół w kraju informuję, że od poniedziałku 16 marca nasze szkoły, tj. Zespół Szkół w Grzmiącej oraz Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Iwinie będą zamknięte. W czwartek i piątek,  12 i 13 marca br. uruchomione zostaną tylko zajęcia opiekuńcze. Zgodnie z decyzją rządu szkoły nie będą pracować przez dwa tygodnie. Jednocześnie od 16 marca zostają zawieszone linie regularne.

Od dziś dla naszego wspólnego dobra zawieszamy prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich oraz gminnych bibliotekach działających na terenie gminy Grzmiąca. Zalecam również przeniesienie na późniejszy termin wszystkich zebrań, spotkań czy planowanych wydarzeń integracyjnych na terenie całej gminy.

Bardzo proszę mieszkańców, aby w najbliższych tygodniach sprawy urzędowe zgłaszali za pośrednictwem telefonów (wykaz telefonów znajduje się na stronie internetowej gminy Grzmiąca http://www.grzmiaca.org.pl/p,71,dane-teleadresowe oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej http://bip.gops.grzmiaca.org.pl/index.php?id=117422) lub elektronicznie (gmina@grzmiaca.org.pl lub gops_grzmiaca@op.pl. Urząd Gminy Grzmiąca oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej będą funkcjonowały na dotychczasowych zasadach.  

Zwracam się również z apelem o zwiększone zainteresowanie wobec osób starszych i samotnych, zwłaszcza tych, o których wiemy, że na co dzień muszą polegać na pomocy innych. Zawracajmy uwagę i w miarę możliwości starajmy się pomóc w prostych czynnościach takich jak drobne zakupy, czy zakup leków.  

W sytuacjach nagłych, problemowych proszę o kontakt pod numer telefonu 94 37 368 10 oraz 537 555 023.

 

                                                                                                               Wójt Gminy Grzmiąca

                                                                                                                   Patryk Makowski

Autor: Wójt Gminy Grzmiąca (10)