Zarządzenie Wójta Gminy Grzmiąca

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 marca 2020

Zarządzenie Nr 18/2020
Wójta Gminy Grzmiąca
z dnia 17 marca 2020 r.


w sprawie ustalenia procedury w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Grzmiąca wsparcia lub pomocy w przypadku poddania ich kwarantannie w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególności osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.


Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 2 marca 2010 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374), art. 21b Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2019 poz. 1398, oraz 2020 poz. 148, 284)oraz art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wójt Gminy Grzmiąca ustala procedurę w celu zapewnienia wsparcia lub pomocy w przypadku poddania kwarantannie w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, stanowiącą załącznik nr 1.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                   Wójt Gminy Grzmiąca

                                                                                                                       Patryk Makowski

 

Procedura w załączeniu.

Autor: Wójt Gminy Grzmiąca (23)

Pliki do pobrania