Przywrócenie punktu nieodpłatnych porad prawnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 lipca 2020

Uprzejmie informujemy, że od 3 sierpnia 2020 r. zostanie przywrócone funkcjonowanie punktu nieodpłatnych porad prawnych w trybie stacjonarnym w Urzędzie Gminy Grzmiąca (parter, pokój nr 12).

Punkt będzie czynny w poniedziałki w godz. od 13:00 do 17:00 oraz we wtorki w godz. od 13:00 do 17:00

W celu zwiększenia bezpieczeństwa dla wykonawców oraz osób zgłaszających się po porady prawne zostały określone zalecenia co do organizacji i funkcjonowania punktów, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, kadrowych, informatycznych i logistycznych, przy zachowaniu aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa rekomendowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny.

W lokalu, w którym umiejscowiony jest punkt:

  1.  może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;
  2. nie może przebywać osoba, która jest chora, przebywa z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych;
  3. nie mogą przebywać osoby postronne, inne niż te, które stawiły się w celu uzyskania pomocy prawnej;
  4. każda osoba korzysta z własnych, o ile to możliwe, niezbędnych jej przyborów/przedmiotów (długopisy, notatniki, itp.);
  5. w budynku, w którym ulokowany jest punkt należy przestrzegać dystansu społecznego między osobami, określonego przepisami prawa, wynoszącego przynajmniej 2 metry od drugiej osoby;
  6. do punktu mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos,
  7. przed wejściem do punktu należy zdezynfekować ręce.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią dokumentu: „Zalecenia Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem”.

Pliki do pobrania