Jesteś tutaj: Start / Gmina / Gospodarka / Grunty

Grunty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 kwietnia 2015

Do 1991 r. większość gruntów ornych w Gminie Grzmiąca była własnością Państwowych Gospodarstw Rolnych. Obecne przemiany w rolnictwie zmierzają do całkowitej prywatyzacji gospodarstw rolnych. W dniu 31.10.2005 r. w gestii Agencji Nieruchomości Rolnych pozostało jeszcze do rozdysponowania 1357 ha gruntów, w tym:

  • po byłym Państwowym Funduszu Ziemi - 849 ha
  • po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych - 508 ha

Agencja rozdysponowuje użytki rolne głównie poprzez sprzedaż, dzierżawę i nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy, nadleśnictw itp. Do dnia 31.10.2005 r. rozdysponowano 50% gruntów po PFZ i 93% gruntów po PGR.

Rolnicy indywidualni gospodarują na 6570 ha użytków rolnych, w tym grunty orne stanowią 5309 ha, użytki zielone 1248 ha.

Struktura gruntów wg praw własności w Gminie Grzmiąca stan na dzień 31.05.2005 r.

Struktura gruntów wg praw własności w Gminie Grzmiąca
stan na dzień 31.05.2005 r. (Źródło: Bank Danych Lokalnych)