Jesteś tutaj: Start / Gmina / Gospodarka / Komunikacja

Komunikacja

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 kwietnia 2015

O aktualnym stanie sieci komunikacyjnej w gminie Grzmiąca decydują:

 • sieć drogowa,
 • sieć kolejowa,
 • stan dróg i rozwiązania komunikacyjne,
 • inne czynniki.

Komunikacja drogowa

Sieć dróg o nawierzchni asfaltowej łączy wszystkie większe miejscowości położone na terenie gminy, a długość dróg w gminie wynosi 484,4 km, z tego droga wojewódzka Nr 171 Bobolice-Czaplinek liczy 16 km długość. Drogi powiatowe maja łączną długość 74,4 km, w tym drogi utwardzone stanowią 72,9 km. Nieutwardzone dwa odcinki dróg powiatowych to droga Nr 628 Przeradz - droga Nr 11 oraz droga Nr 615 Storkowo - Stary Chwalim. Pozostałe drogi o długości 390 km to drogi gminne łączące poszczególne miejscowości oraz drogi dojazdowe do pól.

Droga wojewódzka Nr 171 umożliwia połączenie drogowe z drogami krajowymi Nr 11 Kołobrzeg-Poznań oraz Nr 23 Bobolice-Bydgoszcz. Droga o przeciętnej szerokości jezdni 6 m, jest w złym stanie technicznym (koleiny, brak odwodnienia i rosnące na poboczu drzewa). Niepielęnowane drzewa utrudniają przejazd większym gabarytowo pojazdom, a stare drzewa stwarzają niebezpieczeństwo dla ruchu.

Droga wojewódzka nr 171 Czaplinek-Bobolice

Droga wojewódzka nr 171 Czaplinek-Bobolice

Droga powiatowa w Lubogoszczy

Droga powiatowa w Lubogoszczy

Drogi powiatowe o szerokości jezdni od 3 do 6 m. charakteryzują się średnim stanem nawierzchni. Ich przelotowość jest jednak ogranicza ze względu na zbyt małą szerokość, brak utwardzonych poboczy i odwodnienia oraz stojące blisko jezdni stare i niepielęgnowane drzewa.

Drogi gminne o łącznej długości 390 km, w tym: o utwardzonej nawierzchni 7 km (bruk) w miejscowościach: Przystawy, Grzmiąca, lwin, Mieszałki, Przeradz, Storkowo. Większość tych dróg wykorzystuje ciężki sprzęt rolniczy i transport leśny, a w związku z tym wymagają one częstych napraw.

Na terenie gminy Grzmiąca chodniki wzdłuż dróg założone są w następujących miejscowościach:

 • Radomyśl - o długości 650 m,
 • Lubogoszcz - 600 m,
 • Nosibądy - 950 m,
 • Mieszałki - 150 m,
 • Sucha - 500 m,
 • Grzmiąca - 2500 m,
 • Krosino i Wielawino, gdzie jednak stan chodników wymaga natychmiastowej poprawy (w Krosinie w większości już wykonano).

Zadowalający stan chodników jest w Grzmiącej, Radomyślu, Suchej, Nosibądach. W pozostałych wsiach istnieje potrzeba budowy lub remontu chodników po wykonaniu kanalizacji.

Komunikacja kolejowa

Ponadregionalne znaczenie w układzie komunikacyjnym na terenie gminy Grzmiąca ma zelektryfikowana, jednotorowa linia kolejowa Poznań - Piła - Szczecinek - Białogard - Kołobrzeg. Linia przebiega z pd.-wsch. na pn.-zach. gminy. Stacje kolejowe znajdują się w Grzmiącej, Iwinie i Wielanowo, w Przeradzu mieści się przystanek kolejowy. Przez gminę oprócz pociągów towarowych przejeżdżają pociągi osobowe, jednak pociągi pospieszne w większości, od 2000 r., nie zatrzymują się już na stacji kolejowej w Grzmiącej co znacznie utrudnia podróże regionalne jak i lokalne: do pracy i szkół.

Stacja kolejowa PKP w Grzmiącej

Stacja kolejowa PKP w Grzmiącej

Stacja kolejowa PKP w Iwinie

Stacja kolejowa PKP w Iwinie

Stacja kolejowa PKP w Wielanowie

Stacja kolejowa PKP w Wielanowie

Przez teren gminy przebiega lokalna linia kolejowa: Grzmiąca - Połczyn Zdrój. Stacje kolejowe znajdują się w Grzmiącej, Lubogoszczy i Wielawinie. Aktualnie ruch pasażerski na tej linii jest zawieszony od 1999 roku a dyrekcja PKP planuje jej likwidację ze względu na zły stan techniczny torowiska i jej nierentowność.

Negatywnym aspektem działań PKP jest likwidacja towarowych punktów przeładunkowych na stacjach lwin i Wielanowo. Odbija się to ujemnie na zaopatrzeniu ludności w opał (węgiel, koks) i środki produkcji oraz utrudnia zbyt towarów (płody rolne, drewno, tarcica, torf).

W aktualnym rozkładzie jazdy PKP na stacji Grzmiąca zatrzymuje się 16 pociągów, przez co mieszkańcy gminy maja pośredni dojazd do większości miast w Polsce poprzez najbliższe stacje przesiadkowe Białogard i Szczecinek, w tym do: Warszawy, Katowic, Poznania, Wrocławia, Krakowa, Bydgoszczy, Łodzi i innych.

Telekomunikacja

Gmina Grzmiąca do roku 2000 była bardzo słabo wyposażona w sieć telefoniczną. Liczba abonentów na 1000 mieszkańców wynosiła zaledwie 32 (1996 r.) i była ponad 8-krotnie niższa od wartości krajowej. W IV kwartale 2000 roku sytuacja znacząco się poprawiła, gdyż 2/3 gminy zostało w pełni stelefonizowane, a w następnym roku telefonizacja objęła pozostałą część gminy. Liczba abonentów w gminie na początku 2001 roku wynosiła już 761. Dobrze rozbudowana sieć telefoniczna umożliwia także mieszkańcom gminy w szerszym zakresie dostęp do światowej sieci komputerowej Internet. Obszar gminy objęty jest również zasięgiem telefonii bezprzewodowej, gdyż w Grzmiącej znajdują się wieże przekaźnikowe wszystkich polskich operatorów sieci komórkowej.