Jesteś tutaj: Start / Gmina / Gospodarka / Usługi

Usługi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 kwietnia 2015

Usługi materialne świadczone są przez placówki handlowe i sklepy spożywcze i spożywczo-przemysłowe, które znajdują się prawie w każdej wsi gminy. Większość sklepów stanowi własność prywatną, część należy do GS Grzmiąca. Usługi gastronomiczne zlokalizowane są jedynie w Grzmiącej (3 punkty drobnej gastronomii). Najważniejszym ośrodkiem usługowym pozostaje Grzmiąca, a w mniejszym stopniu Krosino, Gdaniec, Przeradz, Storkowo, Wielawino i Nosibądy. Podobnie jak usługi bytowe, również usługi niematerialne skupiają się w Grzmiącej.

Sołectwo Grzmiąca

Na terenie sołectwa znajdują się następujące zakłady usługowe:

  • stolarskie
  • mechaniczne
  • kamieniarskie
  • budowlano-remontowe
  • ślusarskie
  • Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska.

W miejscowości Grzmiąca wyróżniającej się pod względem liczby ludności, skoncentrowana jest działalność administracyjna, kulturalna, oświatowa, społeczna i gospodarcza gminy. W Grzmiącej zlokalizowane jest przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum, Niepubliczny Zakład Opieki ZdrowotnejNeomed  (medycyna szkolna, rehabilitacja, laryngologia, okulistyka, kardiologia, ginekologia i całodobowe usługi podstawowe), gabinet lekarski, gabinet dentystyczny, aptekaNatura, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (pomoc socjalna, doradztwo specjalistyczne, pomoc rodzinom patologicznym), Urząd Pocztowo Telekomunikacyjny, administracja samorządowa, bank, Zakład Energetyczny, policja, OSP, sklepy spożywcze i przemysłowe, drobna gastronomia, kościół, biblioteka i lecznica dla zwierząt.

W miejscowości Gdaniec działalność prowadzi zakład usług transportowych oraz sklep spożywczy GS-u Grzmiąca.

W miejscowości Równe działalność prowadzi prywatne gospodarstwo rolne oraz punkt sprzedaży detalicznej GS Grzmiąca.

W miejscowości Sucha prowadzona jest działalność rolnicza (produkcja roślinna i zwierzęca) przezLubo-Agrasp. z o.o., działa jeden punkt sprzedaży detalicznej: sklep prywatny oraz gajówka. Czynna jest kaplica oraz świetlica.

Miejscowość Kamionka nie pełni żadnej funkcji usługowej.

Sołectwo Krosino

Krosino stanowi ważny dla gminy ośrodek przemysłu drzewnego (usługi: przecieranie drewna, suszenie i struganie). Oprócz tartaku, we wsi znajduje się ośrodek zdrowia, 2 punkty sprzedaży detalicznej, kościół parafialny, zakłady usług transportowych, szkoła podstawowa, biblioteka, poczta, OSP, punkt usług weterynaryjnych.

Wieś Boleszkowice nie pełni funkcji usługowych.

Sołectwo Lubogoszcz

Lubogoszcz to wieś z dużym zakładem rolnym Lubo-Agra sp. z o.o. specjalizującym się głównie w uprawie zbóż i produkcji zwierzęcej. W miejscowości znajdują się też 2 punkty handlowe: sklep prywatny i GS-u, kościół i park.

Wieś Radostowo nie pełni żadnych funkcji usługowych.

Sołectwo Nosibądy

We wsi Nosibądy zlokalizowane są  dwa punkty handlowe, dom kultury z biblioteką.

Sołectwo Czechy

Wieś Czechy posiada 2 sklepy prywatne, bibliotekę i świetlicę w budynku byłej szkoły oraz kościół filialny.

Sołectwo Mieszałki

We wsi Mieszałki znajduje się Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna (w likwidacji), szkoła podstawowa, sklepy: prywatny i GS-u Grzmiąca, kościół parafialny, zakład usługowy robót kamieniarskich, zakład usług leśnych.

W skład sołectwa wchodzi również miejscowość Ubocze gdzie zlokalizowany jest zakładu usług leśnych.

Sołectwo Przerad

Wieś Przeradz leży przy ważnej linii kolejowej Kołobrzeg-Poznań (przystanek kolejowy), posiada 2 sklepy - prywatny i GS-u Grzmiąca, salę wiejską, prywatny zakład usług transportowych, kościół filialny i agencję pocztową.

W skład sołectwa wchodzi osada Owczary bez znaczenia usługowego.

Sołectwo lwin

Miejscowość Iwin położona jest przy szlaku kolejowym Kołobrzeg-Poznań. We wsi znajdują się 2 sklepy: prywatny i GS-u Grzmiąca, stacja kolejowa, szkoła podstawowa, leśnictwo i Zakład Usług Leśnych.

Sołectwo Wielawino

W Wielawinie znajdują się dwa sklepy: prywatny i GS-u, kościół, Dom Kultury, biblioteka oraz zakład wyrobów z drewna.

W Żarnowie działa prywatny ośrodek hodowli ryb - głównie pstrąga.

Sołectwo Przystawy

We wsi Przystawy znajduje się sklep prywatny i  leśnictwo.

W Sławnie funkcjonuje prywatny sklep.

Sołectwo Godzisław

W Godzisławiu czynny jest sklep spożywczo-przemysłowy GS Grzmiąca.

Sołectwo Storkowo

Wieś Storkowo posiada 2 sklepy GS-u Grzmiaca i sklep prywatny, OSP, zakład stolarski, zakład remontowo-budowlany. Sołectwo ma na swym terenie dawny młyn gospodarczy nad Parsętą z 1909 r., obecnie zamieniony na placówkę naukowo-badawczą Stację Geoekologiczną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w której również funkcjonuje mała elektrownia wodna.

Sołectwo Radomyśl

We wsi Radomyśl znajduje się sklep prywatny spożywczo-przemysłowy.

W koloni Pustkowie nad rzeką Parsętą działa prywatna elektrownia wodna.

Sołectwo Wielanowo

W Wielanowie znajduje się przywatny sklep sopżywczo - przemysłowy i działa Zakład Produkcji Torfowej .

Sołectwo Radusz

Wieś Radusz nie pełni żadnych funkcji usługowych.