Podmioty Gospodarcze

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 kwietnia 2015

W latach 90-tych XX w. w Polsce zauważalne było pojawienie się wielu nowych podmiotów gospodarczych lokalizowanych na obszarach wiejskich. Lokalizacji nowych zakładów sprzyjała:

 • możliwość wykorzystania wolnych obiektów po likwidowanych przedsiębiorstwach rolnych
 • niskie ceny gruntów
 • liczna siła robocza
 • rozwinięta infrastruktura społeczna i techniczna

Przykładem tak powstałego podmiotu gospodarczego jest Lubo-Agra sp. z o.o. w Lubogoszczy.

Gmina Grzmiąca ma charakter rolniczy, a stolica gminy pełni funkcje rolniczo-usługowe. W ewidencji działalności gospodarczej w 2010 roku zarejestrowanych było 209 podmiotów gospodarczych.

Zmiany ilości jednostek zarejstrowanych w gminie Grzmiąca w latach 1999-2010

Zmiany ilości jednostek zarejstrowanych w gminie Grzmiąca w latach 1999-2010 (Dane Urzędu Gminy Grzmiąca na dzień 31.12.2010 r)

Dane na podstawie których sporządzono powyższy wykres (rok - ilość podmiotów): 1999 - 169 podmiotów; 2000 - 167 podmiotów; 2001 - 177 podmiotów; 2002 - 180 podmiotów; 2003 - 183 podmiotów; 2004 - 183 podmiotów; 2005 - 188 podmiotów; 2006 - 188 podmiotów; 2007 - 196 podmiotów; 2008 - 188 podmiotów; 2009 - 183 podmiotów; 2010 - 209 podmiotów.

Do ważniejszych podmiotów gospodarczych w gminie należą:

 • Zakład Przemysłu Drzewnego w Krosinie
 • "Lubo-Agra" sp. z o.o. w Lubogoszczy
 • Zakład Meblowy w Grzmiącej
 • Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Grzmiącej.

Bardzo istotną rolę na obszarze gminy Grzmiąca spełnia gospodarka leśna. Działalność w lasach obejmuje wyrąb, ścinkę, pielęgnację młodych drzew, nasadzenia. Prace te prowadzone są głównie przez prywatne zakłady usług leśnych, których na terenie gminy zarejestrowanych jest 7. Oprócz nich na terenie gminy działają również zakłady produkcyjno-usługowe związane z obróbką drewna np.:

 • Zakład Przemysłu Drzewnego w Krosinie podległy Koszalińskiemu Przedsiębiorstwu Przemysłu Drzewnego
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „STELDREW”
 • Usługi Tartaczne Grzmiąca
 • 2 zakłady wyrobów z drewna w miejscowości Wielawino.

Główna działalność gospodarcza gminy związana jest z rolnictwem, które prowadzi ponad 500 prywatnych gospodarstw rolnych. Charakterystyczną cechą tej działalności jest produkcja surowców rolnych, hodowla trzody chlewnej i bydła, i w niewielkim stopniu ich przetwarzanie. Obsługa produkcji rolnej jest dostateczna, wymaga jednak powiększenia parku maszynowego.

Na terenie gminy branżą najlepiej rozwiniętą i wykazującą ciągły wzrost jest handel. Działa kilkanaście punktów sprzedaży detalicznej oferujących artykuły spożywcze i przemysłowe. Większość stanowią sklepy prywatne, 7 punktów należy do GS Grzmiąca.

Nowo powstające podmioty gospodarcze są stanowione w gminie Grzmiąca przez małe firmy, zatrudniające nie więcej niż 5 osób. Wielkość ta odpowiada generalnie potrzebom sygnalizowanym przez lokalny rynek, ale niestety nie przyczynia się ona w sposób znaczący do wzrostu potencjału i poziomu technologicznego tego obszaru. Rozwijająca się drobna działalność produkcyjna i usługowa nie jest też wystarczającym środkiem do opanowania wzrostu bezrobocia związanego z upadkiem Państwowych Gospodarstw Rolnych na Pomorzu.

Podmioty gospodarcze wg branż zarejestrowane w Ewidencji Działalności Gospodarczej Gminy Grzmiąca: (Źródło: Urząd Gminy Grzmiąca, 31.12.2010 r. )

Branża2002r.2003r.2004r.2005r.2006r.2007r.2008r.2009r.2010r.
produkcja 22 21 20 16 14 14 17 16 16
budownictwo 7 7 7 11 12 13 14 11 10
transport 5 5 6 10 11 10 9 7 8
handel 78 78 78 73 73 74 62 62 67
gastronomia 7 7 7 9 7 7 6 4 4
usługi 61 63 63 69 71 78 80 83 104
ogółem 180 182 181 188 188 196 188 183 209

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Wózek przewożący drzewo - Zakład Przemysłu Drzewnego w Krosinie

  Wózek przewożący drzewo - Zakład Przemysłu Drzewnego w Krosinie

 • Powiększ zdjęcie Palety desek na placu - Zakład Przemysłu Drzewnego w Krosinie

  Palety desek na placu - Zakład Przemysłu Drzewnego w Krosinie

 • Powiększ zdjęcie Dwa nasypy z torfu - Zakład Produkcji Torfowej w Wielanowie

  Dwa nasypy z torfu - Zakład Produkcji Torfowej w Wielanowie

 • Powiększ zdjęcie Budynek gospodarczy - Zakład Rolny Lubo-Agra sp. z o.o. w Lubogoszczy

  Budynek gospodarczy - Zakład Rolny Lubo-Agra sp. z o.o. w Lubogoszczy