Jesteś tutaj: Start / Gmina / Środowisko / Klimat

Klimat

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 kwietnia 2015

Odrębność klimatyczna Pomorza Zachodniego widoczna w warunkach termicznych i opadowych, wynika z jego położenia geograficznego decydującego o natężeniu promieniowania słonecznego i charakterze cyrkulacji atmosferycznej. Ekspozycja północnego skłonu Pomorza na wpływ cyrkulacji oceanicznej zdaniem Ewerta (1984) i Prawdzica (1962) powoduje zwiększenie ilości opadów na tym terenie.

Obszar gminy położony jest w krainie klimatycznej, jaką jest Pas Północny Pojezierza Pomorskiego, charakteryzującej się cechami pośrednimi pomiędzy klimatem morskim i kontynentalnym. Średnia temperatura roczna wynosi 7-7,7°C, liczba dni gorących 13-18, suma opadów 550-800 mm, długość okresu wegetacyjnego 208-215 dni, długość okresu gospodarczego 245-255 dni. W ciągu roku dominują wiatry z sektora zachodniego, w okresie zimowym z sektora wschodniego. Charakterystyczną cechą klimatu jest duży procent występowania ciszy w ciągu roku.

Przez obszar gminy przebiega wyznaczona przez Prawdzica (1980) granica dwóch regionów klimatycznych: północnego i środkowego pasa Pojezierza Pomorskiego (IV i VI kraina klimatyczna). Różnice klimatyczne między tymi krainami wyrażają się w sumie opadów atmosferycznych, stopniu kontynentalizmu termicznego, a w tym liczbie dni gorących oraz dacie rozpoczęcia i długości okresu zimowego.

Charakterystyki wybranych krain klimatycznych Pomorza Zachodniego (wg Prawdzica 1980)

Parametr klimatycznyKraina klimatyczna

IVVI
Średnia temperatura roczna (°C) 6,5-7,5 6,5-7,0
Średnia temperatura okresu V-VII 14,0-14,5 13,7-14,7
Średnia temperatura okresu IV-IX 12,3-13,0 12,3-13,0
Ostatni przymrozek wiosenny (data) 5-25 V 5-15 V
Liczba dni z przymrozkami (IV-X) 11-23 12-17
Liczba dni mroźnych (tmaxoC) 22-32 32-42
Liczba dni gorących (tmax>25°C 13-18 13-24
Data początku zimy (tśr. <0°C) 10-20 XI 5-10 XII
Długość zimy (w dniach) 65-80 80-100
Data początku okresu wegetacyjnego (tśr. >5°C) 8-12 IV 8-12 IV
Długość okresu wegetacyjnego (w dniach) 200-210 200-210
Data początku lata (tśr > 15°C) 20-28 V 11-26 VI
Długość lata (w dniach) 50-75 50-75
Suma opadów w roku (mm) 650-800 550-650
Suma opadów w okresie V-VII 180-215 175-210
Liczba dni z pokrywą śnieżną 40-60 60-70

 Przebieg wieloletniej temperatury powietrza w Storkowie na tle klimatycznych pór roku w latach 1987-2000

Przebieg wieloletniej temperatury powietrza w Storkowie na tle klimatycznych pór roku w latach 1987-2000:

Objaśnienia do wykresu:
A - zima (59 dni), B - przedwiośnie (49 dni),
C - wiosna (88 dni), D - lato (60 dni),
E - jesień (65 dni), F - przedzimie (53 dni)

Autor: Małgorzata Mazurek; Jan Paradysz; Józef Szpikowski; Krzysztof Tomczak; Zbigniew Zwoliński

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Krajobraz Pojezierza Pomorskiego przedstawiający piękną tęczę nad polami i lasem

    Krajobraz Pojezierza Pomorskiego przedstawiający piękną tęczę nad polami i lasem

  • Powiększ zdjęcie Storkowo - posterunek meteorologiczny w Stacji Geoekologicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

    Storkowo - posterunek meteorologiczny w Stacji Geoekologicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza