Archiwalna strona Gminy Grzmiąca

Informacja Wójta gminy Grzmiąca w zakresie funkcjonowania przedszkola, boiska Orlik i biblioteki

6 maja 2020

Szanowni Państwo,

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dniem 6 maja 2020 r. przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zostały wyłączone spod regulacji rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dalsze funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych uzależnione jest od decyzji samorządu. Otwarcie tych placówek jest jednak obwarowane licznymi obostrzeniami dotyczącymi zarówno obowiązków organu prowadzącego, dyrektora, nauczycieli, jak i rodziców. Biorąc pod uwagę wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia w zakresie działania placówek wychowania przedszkolnego w czasie epidemii, podjąłem decyzję o zawieszeniu zajęć w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Grzmiąca na okres od 6 maja 2020 r. do 24 maja 2020 r. Moje stanowisko podyktowane jest przede wszystkim troską o zdrowie naszych najmłodszych mieszkańców, ponieważ obecnie nie jesteśmy w stanie stworzyć warunków gwarantujących dzieciom, a także wychowawcom oraz pozostałym pracownikom tych placówek pełnego bezpieczeństwa.

W Polsce wciąż obowiązuje stan epidemii, codziennie pojawiają się nowe przypadki zachorowań i obecna sytuacja w naszym państwie, w mojej ocenie, wciąż stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Z informacji przedstawionych przez dyrektorów szkół wynika, że tylko kilkoro rodziców pracujących było zainteresowanych otwarciem placówek przedszkolnych. Zapewniam, że stale monitorujemy wszelkie wytyczne, komunikaty i decyzje w tym zakresie. Gdy tylko będzie to całkowicie bezpieczne, przedszkola i oddziały przedszkolne zostaną znów otwarte. W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań Dyrektorzy szkół są do Państwa dyspozycji.

Od 5 maja 2020 r. mieszkańcy mogą korzystać z  Kompleksu Boisk Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”. Orlik otwarty jest od wtorku do piątku w godz. 16:00 – 21:00 oraz w sobotę w godz. 12:00-20:00. Szczegółowe zasady korzystania z obiektu w okresie obowiązywania stanu epidemii umieszczone są na tablicy ogłoszeń przy Orliku oraz na stronie internetowej Gminy Grzmiąca.

Informuję również, że od 6 maja 2020 r. otwarta jest Gminna Biblioteka Publiczna w Grzmiącej. Podstawowe informacje dotyczące korzystania z biblioteki w czasie pandemii znajdą Państwo na stronie internetowej  http://www.bibliotekagrz.lh.pl.

 

                                                                                                                      Wójt Gminy Grzmiąca

                                                                                                                          Patryk Makowski

Autor: Wójt Gminy Grzmiąca (7)

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie plakat

    plakat