Archiwalna strona Gminy Grzmiąca

Informacje ogólne

16 lipca 2020

Starosta Szczecinecki informuje, że z dniem 2 stycznia 2019 r. na wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie powiatu szczecineckiego tj.:

  • w Starostwie Powiatowym w Szczecinku przy ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek;
  • w Urzędzie Miasta i Gminy Biały Bór przy ul. Żymierskiego 10, 78-425 Biały Bór;
  • w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie przy ul. Lipowa 6, 78-449 Borne Sulinowo;
  • w Urzędzie Gminy w Grzmiącej przy ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca;
  • w Ośrodku Kultury i Turystyki w Barwicach przy ul. Wojska Polskiego 15, 78-460 Barwice

będzie można umówić się telefonicznie pod numerem telefonu 94 372 92 25 oraz mailowo pomoc.prawna@powiat.szczecinek.pl

Nieodpłatna pomoc  prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie w 2019 r.

Kto może skorzystać

Z nieodpłatnych porad obywatelskich może skorzystać każda osoba. Z nieodpłatnych porady prawnych, osoba uprawniona której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnych porad prawnych oraz porad obywatelskich. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 94 372 92 25 oraz mailowo pomoc.prawna@powiat.szczecinek.pl

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

Nieodpłatne porady obywatelskie obejmują:

W razie potrzeby, sporządzany będzie wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i wspomagana jego realizacja. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje między innymi porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. W zakres poradnictwa obywatelskiego może wchodzić również nieodpłatna mediacja.

Wykaz miejsc, w których świadczona jest darmowa pomoc prawna: 

Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. Warcisława IV 16
78-400 Szczecinek 
pok. nr 001 (parter) 

Interesanci przyjmowani są w:

Gmina Biały Bór

Urząd Miasta i Gminy w Białym Borze
ul. Żymierskiego 10
78 – 425 Biały Bór
pok. nr 16 (parter) 

Interesanci przyjmowani są w:

Gmina Borne Sulinowo


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo
(parter)

Interesanci przyjmowani są w:

Gmina Grzmiąca 

Urząd Gminy w Grzmiącej
ul. 1 Maja 7
78-450 Grzmiąca
(parter) 

Interesanci przyjmowani są w:

Gmina Barwice 

Ośrodek Kultury i Turystyki
ul. Wojska Polskiego 15
78-460 Barwice
pok. nr 1

Interesanci przyjmowani są w: