Archiwalna strona Gminy Grzmiąca

Informacje o konkursach, grantach, dofinansowaniach, spotkaniach

9 października 2015
 • Spotkania informacyjne dot. RPO. W całym regionie trwa cykl spotkań, podczas których specjaliści wyjaśniają jak i gdzie ubiegać się o środki unijne na rozwój wszelkich pomysłów. W najbliższych dniach widzimy się w Szczecinku, Darłowie i Kołobrzegu. Koniecznie sprawdźcie kolejne miejsca i daty spotkań Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. O szczegóły pytać można w punktach informacyjnych.
 • Do 31 października br. przyjmowane są wnioski w priorytecie "Ochrona zabytków". Strategicznym celem priorytetu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne. Szczegóły dostępne na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2016 roku. Nabór do 20 listopada br. Szczegóły konkursu..
 • Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Bardzo Młoda Kultura, który ma przyczynić się do wzmacniania roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Realizacja zadania odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2016-2018. Nabór wniosków trwa do 30 listopada 2015 r. Szczegóły naboru.
 • Konkurs grantowy ogłoszony przez Fundację Szansa dla Niewidomych. Chcesz pomóc niewidomym? Uważasz, że możesz zrobić to lepiej niż inni, coś, co zasługuje na pochwały i podziękowania? Zgłoś swój pomysł i graj o pulę 10 000 zł na jego realizację. Pomysłodawcami i wnioskodawcami mogą być wszyscy. Termin zgłoszenia do 30 października br. Więcej o konkursie.
 • 30 września 2015 r. został ogłoszony konkurs dla działania 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Polska Cyfrowa. Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 180 mln zł. O wsparcie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe. Szczegóły konkursu
 • Otwarci na Działania. Baza bezpłatnych zasobów dla grup nieformalnych już działa! Więcej informacji o projekcie.
 • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła "Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2015" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wnioski można składać do 5 listopada do godz. 12. Szczegóły.
 • Trwa nabór na studia podyplomowe z zakresu ekonomii społecznej. Termin rekrutacji mija 15.10.2015 r. Rekrutacja i więcej informacji.
 • PFRON ogłosił otwarty konkurs ofert z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Nabór trwa od 28 września 2015 roku do 28 października 2015 roku. Szczegóły.
 • Trwa Konkurs Grantowy Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji. Nabór wniosków do 13 października br. Szczegóły naboru.
 • Konkurs grantowy programu RITA – Przemiany w regionie, edycja jesienna – wnioski przyjmowane są do 15 października br. Dodatkowe informacje na stronie.
 • Można wziąć udział w konkursie LIDER ANIMATOR i wygrać wsparcie finansowe dla swojego projektu. Konkurs ma na celu zwiększenie aktywności fizycznej Polaków poprzez wyszukiwanie i propagowanie liderów aktywności fizycznej oraz finansowe wsparcie realizacji ich projektów. Zgłoszenie można nadsyłać do 18 października 2015r. Szczegóły.
 • W listopadzie rusza kolejna tura spotkań informacyjnych dotyczących Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2016 i planowanego w grudniu naboru wniosków. Spotkania odbędą się 18 listopada br. w Koszalinie i 19 listopada br. w Szczecinie.
Autor: Urząd Marszałkowski WZ