Archiwalna strona Gminy Grzmiąca

Powszechny Spis Rolny

Artykuły

Wywiad telefoniczny dotyczący gospodarstwa rolnego

Przejdź do - Wywiad telefoniczny dotyczący gospodarstwa rolnego

Właścicielu gospodarstwa rolnego !

Jeżeli dotychczas nie wypełniłeś obowiązku spisowego od dzisiaj może zadzwonić do Ciebie rachmistrz.

Widzisz przychodzące połączenie z nr tel. 22 279 99 99 lub 22 666 66 62? 

Odbierz i pomóż stworzyć solidny zbiór danych o polskim rolnictwie .

Nie chcesz czekać na telefon od rachmistrza?

Spisz się sam w dowolnym momencie poprzez formularz spisowy dostępny na stronie: http://psr2020.spis.gov.pl

16 września 2020
Aleksandra Lachowska (13)

Trwa Powszechny Spis Rolny 2020

Przejdź do - Trwa Powszechny Spis Rolny 2020

Rolniku‼️

01 września 2020 roku rozpoczął się Powszechny Spis Rolny #PSR2020, w którym musisz wziąć udział! Wybierz najbardziej dogodną metodę i spisz się w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 poprzez:

  • Samospis Internetowy na stronie: spisrolny.gov.pl,
    Jeżeli nie posiadasz w domu internetu możesz spisać się w Urzędzie Gminy Grzmiąca. Zadzwoń i umów się na spotkanie.
  • Wywiad telefoniczny dzwoniąc na infolinię pod nr 22 279 99 99.
    Spiszmy się, jak na rolników przystało !

 

2 września 2020
Aleksandra Lachowska (2)
Czytaj więcej o: Trwa Powszechny Spis Rolny 2020

List Prezesa GUS do rolników

W ramach kampanii informacyjnej i popularyzującej spis rolny do użytkowników gospodarstw rolnych został rozesłany list od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W liście Prezes GUS, dr Dominik Rozkrut osobiście zachęca wszystkich objętych obowiązkiem spisowym rolników do wzięcia udziału w tym najważniejszym badaniu gospodarstw rolnych w Polsce.

List zawiera wszystkie najważniejsze instrukcje związane z organizacją spisu, w tym  numer gospodarstwa rolnego (w lewym górnym rogu listu) – który należy wprowadzić podczas logowania do aplikacji spisowej. Jeśli jesteś rolnikiem i otrzymałeś list Prezesa GUS - z tego względu należy zachować list do spisu.

28 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: List Prezesa GUS do rolników

Stanowisko do samospisu internetowego

Przejdź do - Stanowisko do samospisu internetowego

#PSR2020
Stanowisko do samospisu internetowego zostanie uruchomione w dniu 1 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Grzmiąca, II piętro, pokój nr 212.
Przeprowadzenie samospisu będzie możliwe od 1 września 2020 r. w godzinach pracy Urzędu.
Prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie daty i godziny przybycia z Gminnym Biurem Spisowym - telefon: 94 37 368 10.

27 sierpnia 2020
Urząd Gminy Grzmiąca (26)

Powszechny Spis Rolny 2020 - strona internetowa

7 sierpnia 2020
Urząd Gminy Grzmiąca

Podstawowe informacje o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku

Termin realizacji: od 1 września do 30 listopada 2020 r.,
według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne.

Polska jako pełnoprawny członek Unii jest zobligowana do przeprowadzenia spisu rolnego. Dlatego też Sejm RP uchwalił 31 lipca 2019 roku ustawę o Powszechnym Spisie Rolnym.
To właśnie z ustawy wynika, że spis jest obowiązkowy. Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej.

Ustawa o spisie rolnym reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.

13 lipca 2020
Urząd Gminy Grzmiąca (14)
Czytaj więcej o: Podstawowe informacje o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku