Archiwalna strona Gminy Grzmiąca

Dziedzictwo

Artykuły

Dziedzictwo historyczne

Przejdź do - Dziedzictwo historyczne

Tło regionalne

W X-XII w. obszar nad Parsętą należał do stosunkowo gęsto zaludnionych, a dowodem tego są liczne pozostałości wczesnośredniowiecznego osadnictwa. W X w. region włączony został przez księcia Mieszka I do państwa polskiego, a następnie pozostawał pod władzą Bolesława Chrobrego, który jednak utracił panowanie na Pomorzu. Ponownie Pomorze Zachodnie przyłączył do Polski Bolesław Krzywousty, który przeprowadził też jego chrystianizację. Na rozwój regionu wpływały wówczas szlaki handlowe biegnące z Wielkopolski do Kołobrzegu przez Barwice i Białogard, tzw. "szlak solny".

12 kwietnia 2015
Małgorzata Mazurek; Jan Paradysz; Józef Szpikowski; Krzysztof Tomczak; Zbigniew Zwoliński
Czytaj więcej o: Dziedzictwo historyczne

Dziedzictwo cywilizacyjno-kulturowe

Przejdź do - Dziedzictwo cywilizacyjno-kulturowe

Środowisko kulturowe

Przyroda i dobra kultury kształtowane od wielu pokoleń przez człowieka składają się na krajobraz historyczny. W krajobrazie tym znajdują zapis procesy historyczne, dlatego jest on świadectwem dorobku społeczności, która zamieszkiwała dany obszar. Historyczne zabudowania, parki, ogrody i cmentarze stanowią wraz z częścią zasobów naturalnych dobra, które nie są odnawialne, dlatego niezmiernie ważne jest świadome kształtowanie otoczenia i jego właściwe wykorzystanie.

12 kwietnia 2015
Małgorzata Mazurek; Jan Paradysz; Józef Szpikowski; Krzysztof Tomczak; Zbigniew Zwoliński
Czytaj więcej o: Dziedzictwo cywilizacyjno-kulturowe

Gminna Ewidencja Zabytków

Gminna Ewidencja Zabytków jest niedostępna dla osób niepełnosprawnych.

Umieszczona jest na stronie archiwalnej Gminy Grzmiąca.

12 kwietnia 2015