Jesteś tutaj: Start / Rada Gminy / Sesje Rady Gminy

Sesje Rady Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję

XXIII sesję Rady Gminy Grzmiąca 12 sierpnia 2020 roku, o godzinie 13.00,

w sali narad Urzędu Gminy Grzmiąca.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 25 czerwca  2020 r.
 3. Informacja o działaniach wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Wolne wnioski  i oświadczenia radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych ,,Moje Boisko – Orlik 2012 im. Jacka Kurzejewskiego’’ w Grzmiącej przy ul. Sportowej 2.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 25 w miejscowości Godzisław na rzecz najemcy. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi na uchwałę Nr XXII/143/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.  w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Grzmiącej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grzmiąca.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powołania przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Grzmiąca.
 11. Odpowiedzi na wnioski radnych.
 12. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o interpelacjach i zapytaniach złożonych w okresie międzysesyjnym.
 13. Sprawy organizacyjne.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

W związku z wprowadzonym na terenie całego kraju stanem epidemii informuję, że sesja odbędzie się bez udziału gości i publiczności.   

Przewodnicząca Rady Gminy

Monika Stokowiec

Autor: Biuro Rady Gminy Grzmiąca