Jesteś tutaj: Start / Gmina / Społeczeństwo

Społeczeństwo

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Prognoza demograficzna na lata 2005-2020

Prognoza demograficzna została wykonana metodą składnikową, w dwóch wariantach. Wariant prognozy biologicznej zakłada stałość cząstkowych współczynników urodzeń i zgonów. Migracje ludności nie są tutaj brane pod uwag.

14 kwietnia 2015
Czytaj więcej o: Prognoza demograficzna na lata 2005-2020

Osadnictwo

Przejdź do - Osadnictwo

Układ osadniczy gminy Grzmiąca charakteryzuje się lokalizacją w centralnej części gminy trzech większych wsi - Grzmiącej, Suchej i Lubogoszczy. Pozostałe wsie: Wielawino, Storkowo, Iwin, Przeradz, Czechy, Radomyśl, Sławno, Przystawy, Godzisław, Mieszałki, Nosibądy, Wielanowo i Krosino, znajdują się na obrzeżu gminy.

14 kwietnia 2015
Czytaj więcej o: Osadnictwo

Infrastruktura społeczna

Infrastruktura społeczna obejmuje oświatę i wychowanie ze szkolnictwem oraz nauką, ochronę zdrowia, kulturę, w tym także i kulturę fizyczną, administrację i organizacje społeczne oraz tzw. infrastrukturę "religijną".

13 kwietnia 2015
Czytaj więcej o: Infrastruktura społeczna

Ludność

Gminę Grzmiąca (stan w dniu 31.12.2019) zamieszkuje 4769 osób w 27 wsiach. Struktura ludności wsi w gminie zaczęła kształtować się w wyniku migracji powojennych, duże grupy osadników tego regionu stanowiła ludność z Polski południowo-wschodniej, a także repatrianci z Ukrainy.

12 kwietnia 2015
Urząd Gminy Grzmiąca
Czytaj więcej o: Ludność