Jesteś tutaj: Start / Gmina / Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uwarunkowania i możliwości rozwoju turystyk

Obszar gminy Grzmiąca położny jest na obszarach kwalifikowanych jako najmniej korzystne dla wypoczynku. Mała atrakcyjność tego terenu wynika z charakteru uwarunkowań przyrodniczych, a przede wszystkim braku naturalnych zbiorników wodnych i obszarów ciekawych krajobrazowych. Zniszczone zostało dziedzictwo kulturowe w postaci zabytkowych pałaców i dworów, a parki podworskie są zdewastowane lub silnie przekształcone. Ze względu na stan finansów i zubożenie lokalnej społeczności brak jest na tym obszarze podstawowej bazy turystycznej, począwszy od bazy noclegowej i gastronomicznej, a skończywszy na szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych.

Teren gminy, o charakterze rolniczym, pozbawiony jest istotnych źródeł zanieczyszczeń wód i powietrza, może więc stanowić zaplecze dla turystów pragnących spędzić czas w gospodarstwach agroturystycznych. Turystyce sprzyja również łagodnie bodźcowy bioklimat. W okresie lata mała jest na tych terenach liczba dni z opadem całodziennym i wysokie średnie dzienne usłonecznienie wynoszące latem 7-7,5 godziny. Wskaźnik turystyczno-klimatyczny dla gminy w czerwcu wynosi 1,05-0,7, przy wartościach 0,65-0,7 w lutym.

Położenie w sąsiedztwie, ciekawych przyrodniczo obszarów Pojezierza Drawskiego stwarza możliwość organizowania jednodniowych wycieczek rowerowych lub samochodowych. Do atrakcyjnych turystycznie obszarów dostępnych z terenu gminy Grzmiąca należy Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Drawskie i Drawski Park Krajobrazowy. Na terenie Parku znajduje się m.in. rezerwat krajobrazowy Dolina Pięciu Jezior obejmujący źródła Drawy, rezerwat florystyczny Jezioro Czarnówek, rezerwat faunistyczny Jezioro Prosino, rezerwat torfowiskowy Torfowisko nad Jeziorem Morzysław Mały, rezerwat przyrody nieożywionej Brunatna Gleba i ścieżki przyrodnicze: Przełom rzeki Dębnicy i Wyspa Bielawa.

Odpowiednie zagospodarowanie turystyczne na obszarze gminy może tez pozwolić na rozwój turystyki krajoznawczej i specjalistycznej (kajakarstwo, wędkarstwo, myślistwo), natomiast w minimalnym stopniu wypoczynkowej.

Potencjalne atrakcje turystyczne

Walorami turystycznymi gminy, po odpowiednim przygotowaniu, mogą być:

 • atrakcyjna krajobrazowo dolina Parsęty i jej dopływy (Perznica, Trzebiegoszcz, Radusza), rzeki te z bogatą ichtiofauną stanowią interesujące obiekty dla rozwoju wędkarstwa,
 • rzeka Parsęta o naturalnym i ciekawym układzie meandrowym koryta rzecznego, po przystosowaniu (np. oczyszczeniu z pni nurtu rzeki), stanowi ciekawy szlak kajakowy, który może rozpoczynać się nawet od Storkowa Młyna i prowadzić do Kołobrzegu,
 • tereny wokół jeziora Baczyno, które można zagospodarować dla celów kąpieliskowych i wędkarstwa,
 • zasoby przyrodnicze w postaci unikatowych torfowisk źródliskowych z ciekawymi zespołami roslinnymi w ok. Lubogoszczy i Wielawina, które można udostępnić poprzez ciekawe ścieżki przyrodnicze,
 • obszary leśne, zajmujące ok. 35 % powierzchni gminy, bogate w runo leśne (jagody, grzyby) i zwierzynę, co predysponuje ten teren do rozwoju turystyki także w okresie wiosennym i jesiennym (myślistwo, grzybobrania, zielone szkoły)
 • urozmaicona rzeźbę młodoglacjalna m.in. w okolicach Przeradzi, Sławna, Czech, która stwarza możliwość wytyczenia szlaków pieszych i rowerowych dla rozwijającej się formy "aktywnego wypoczynku".

Do zadań, które powinna zrealizować sama gmina można zaliczyć:

 • przygotowanie dojść do wody i stanic wodnych min. w Storkowie Młynie i Krosinie, oraz miejsc kempingowych i namiotowych w dolinie Parsęty i nad jez. Baczyno,
 • wytyczenie i przygotowanie ścieżek przyrodniczych w ok. Lubogoszczy i Wielawina oraz szlaków turystycznych i rowerowych w ok. Przeradzi, Sławna i Czech,
 • wzbogacenie atrakcyjności turystycznej tego obszaru poprzez podniesienie walorów estetycznych wsi i krajobrazu wiejskiego, m.in. poprzez zadrzewianie i zalesianie,
 • inwentaryzacja obiektów wiejskich odpowiednich dla celów turystycznych i ich szeroka promocja celem znalezienia inwestora.

Dla wszystkich potencjalnych atrakcji turystycznych gminy, usługi noclegowo-żywieniowe powinny zapewniać dostosowane do tego celu gospodarstwa agroturystyczne, w których należy upatrywać motoru rozwoju turystyki na tym obszarze. Właściwie przygotowana baza noclegowa może skłonić też do krótkotrwałego pobytu turystów udających się do miejscowości wypoczynkowych na wybrzeżu. Wsie: Grzmiąca, Sucha, Wielawino i Krosino predysponowane są do rozwoju bazy noclegowej i gastronomicznej.

Międzynarodowy Wielofunkcyjny Szlak Turystyczny Pomorze

Czynnikiem intensyfikującym rozwój turystyki może być też projektowany przez teren gminy Międzynarodowy Wielofunkcyjny Szlak Turystyczny Pomorze przebiegający od Ińska przez Złocieniec, Połczyn Zdrój, Bobolice, Polanów, Sławno do morza. Szlak ten od Połczyna Zdroju przebiega duktami leśnymi i lokalnymi drogami przez Krosino do Grzmiącej, a dalej do Bobolic szlakiem dawnej linii kolejowej. Szlak ten może być czynny przez cały rok ze względu na duże możliwości użytkowe jakie stwarza trasa po starym torowisku kolejowym (marsze, biegi, jazda na rowerze, zimą biegi narciarskie).

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Koryto Parsęty w okolicach Storkowa-Młyna może stanowić początek spływów kajakowych

  Koryto Parsęty w okolicach Storkowa-Młyna może stanowić początek spływów kajakowych

 • Powiększ zdjęcie Sztuczne jezioro Baczyno w bliskim sąsiedztwie Grzmiącej może stanowić podstawę rozwoju sportów żeglarskich i motorowodnych

  Sztuczne jezioro Baczyno w bliskim sąsiedztwie Grzmiącej może stanowić podstawę rozwoju sportów żeglarskich i motorowodnych

 • Powiększ zdjęcie Sztuczne jezioro Baczyno w bliskim sąsiedztwie Grzmiącej może stanowić podstawę wielofunkcjnego zagospodarowania turystycznego

  Sztuczne jezioro Baczyno w bliskim sąsiedztwie Grzmiącej może stanowić podstawę wielofunkcjnego zagospodarowania turystycznego

 • Powiększ zdjęcie 35 % powierzchni gminy to obszary leśne - widok lasu

  35 % powierzchni gminy to obszary leśne - widok lasu

 • Powiększ zdjęcie Leśniczówka dla gości dewizowych w Krosinie

  Leśniczówka dla gości dewizowych w Krosinie