Mapa aktywności społecznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Mapa aktywności społecznej gminy Grzmiaca jest narzędziem umieszczonym na stronie internetowej gminy w formie Mapy oraz wykazu organizacji pozarządowych mających swoją siedzibę i działających na terenie gminy Grzmiaca.

W „Mapie aktywności społecznej” umieszczone zostały informacje dotyczące danych teleadresowych organizacji pozarządowych, aktualnych władzach organizacji oraz zakresu ich działalności.

 

Gmina Grzmiaca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność informacji zawartych w Mapie aktywności społecznej.

Mapa aktywności społecznej gminy Grzmiaca jest otwartym narzędziem promocji trzeciego sektora w gminie, do jej współtworzenia zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu gminy.

Organizacje pozarządowe zainteresowanie umieszczeniem bądź zaktualizowaniem informacji w Mapie aktywności społecznej proszone są wypełnienie ankiety informacyjnej dla organizacji pozarządowych, która dostępna jest do pobrania poniżej, ankieta dostępna jest również w Urzędzie Gminy Grzmiąca w pok. 212.

Wypełnioną ankietę proszę odesłać:

  • pocztą tradycyjną na adres urzędu gminy: Urząd Gminy Grzmiąca, ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca

lub

lub

  • faxem na numer: (94) 3736883

Wykaz organizacji pozarządowych z terenu Gminy Grzmiąca

Gminny Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza” Grzmiąca

Grupa Działań Lokalnych „Godzisław”

Klaster NGO Powiatu Szczecineckiego

Ludowy Zespół Sportowy „Drzewiarz” Krosino

Ochotnicza Straż Pożarna w Grzmiącej

Ochotnicza Straż Pożarna w Krosinie

Ochotnicza Straż Pożarna w Storkowie

Stowarzyszenie mieszkańców i sympatyków wsi Nosibądy „Nasze Nosibądy”

Stowarzyszenie Nasze Krosino

Stowarzyszenie Przyjaciele Czech

Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego

Stowarzyszenie Rodzice Dzieciom

Stowarzyszenie rozwoju oświaty i inicjatyw społeczno-gospodarczych w Krosinie

Uczniowski Klub Sportowy "Twardek"

Uczniowski Klub Sportowy "Zawisza"

Mapa aktywności społecznej gminy Grzmiaca jest rezultatem projektu „DOJRZAŁE PARTNERSTWO. Model współpracy kluczem do sukcesu we współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich Euroregionu Pomerania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logo POKL