Jesteś tutaj: Start / Gmina / Gospodarka

Gospodarka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Grunty

Do 1991 r. większość gruntów ornych w Gminie Grzmiąca była własnością Państwowych Gospodarstw Rolnych. Obecne przemiany w rolnictwie zmierzają do całkowitej prywatyzacji gospodarstw rolnych. W dniu 31.10.2005 r. w gestii Agencji Nieruchomości Rolnych pozostało jeszcze do rozdysponowania 1357 ha gruntów, w tym:

12 kwietnia 2015
Czytaj więcej o: Grunty

Nieruchomości

Przejdź do - Nieruchomości

W 2001 r. zasoby mieszkaniowe gminy wynosiły 1493 mieszkań, a wielkość ta nie uległa zmianie od 1996 r., podobnie jak i całkowita powierzchnia użytkowa mieszkań wynosząca 93873 m2. Przyrost mieszkań w gminie jest właściwie na poziomie zerowym, od roku 1995 do roku 1999 zarejestrowano dwa nowe mieszkania, natomiast zanotowany przyrost izb wyniósł 12.

13 kwietnia 2015
Czytaj więcej o: Nieruchomości

Gospodarstwa rolne

Struktura agrarna

Rolnicy indywidualni gospodarują na 55,23 % użytków rolnych gminy, w tym grunty orne stanowią 55,38%. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa tylko częściowo znalazła nowych właścicieli na zarządzane użytki rolne na terenie gminy. Na dzień 31.12.1999 r. w zasobie AWRSP pozostawało do rozdysponowania 2750 ha.

13 kwietnia 2015
Czytaj więcej o: Gospodarstwa rolne

Podmioty Gospodarcze

Przejdź do - Podmioty Gospodarcze

W latach 90-tych XX w. w Polsce zauważalne było pojawienie się wielu nowych podmiotów gospodarczych lokalizowanych na obszarach wiejskich. Lokalizacji nowych zakładów sprzyjała:

  • możliwość wykorzystania wolnych obiektów po likwidowanych przedsiębiorstwach rolnych
  • niskie ceny gruntów
  • liczna siła robocza
  • rozwinięta infrastruktura społeczna i techniczna
13 kwietnia 2015
Czytaj więcej o: Podmioty Gospodarcze

Usługi

Usługi materialne świadczone są przez placówki handlowe i sklepy spożywcze i spożywczo-przemysłowe, które znajdują się prawie w każdej wsi gminy. Większość sklepów stanowi własność prywatną, część należy do GS Grzmiąca. Usługi gastronomiczne zlokalizowane są jedynie w Grzmiącej (3 punkty drobnej gastronomii). Najważniejszym ośrodkiem usługowym pozostaje Grzmiąca, a w mniejszym stopniu Krosino, Gdaniec, Przeradz, Storkowo, Wielawino i Nosibądy. Podobnie jak usługi bytowe, również usługi niematerialne skupiają się w Grzmiącej.

13 kwietnia 2015
Czytaj więcej o: Usługi

Infrastruktura techniczna

Składniki infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich stanowi m.in. gospodarka wodna i kanalizacyjna, sieć elektryczna, sieć gazowa, gospodarka odpadami, ochrona przeciwpożarowa. Gmina nie posiada sieci gazowej.

12 kwietnia 2015
Czytaj więcej o: Infrastruktura techniczna

Komunikacja

O aktualnym stanie sieci komunikacyjnej w gminie Grzmiąca decydują:

  • sieć drogowa,
  • sieć kolejowa,
  • stan dróg i rozwiązania komunikacyjne,
  • inne czynniki.
12 kwietnia 2015
Czytaj więcej o: Komunikacja

Inwestycje

Przejdź do - Inwestycje

Głównym inwestorem na terenie gminy pozostaje Urząd Gminy, który skupia swoja działalność na budowie i/lub modernizacji nowej infrastruktury technicznej i socjalnej oraz zadaniach związanych z ochroną środowiska. Inwestycje prywatne obejmują budownictwo jednorodzinne, gospodarcze i lokalną infrastrukturą techniczną.

12 kwietnia 2015
Czytaj więcej o: Inwestycje