Jak segregować?

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zasady i obowiązki dla mieszkańców:

 1. Zbieranie odpadów komunalnych, powstałych na terenie nieruchomości, w sposób selektywny.
 2. Udostępnianie pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności przez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.
 3. Pozbywanie się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej raz w miesiącu.
 4. Oddawanie odpadów komunalnych zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 5. Utrzymanie w stanie czystości miejsc gromadzenia odpadów komunalnych.
Rodzaj odpadów Częstotliwość odbioru
Budynki jednorodzinne Budynki wielorodzinne Wskazane nieruchomości niezamieszkałe
Odpady zmieszane

co najmniej raz na miesiąc

w okresie od 1 kwietnia do 31 października co najmniej raz na dwa tygodnie

co najmniej raz na miesiąc

w okresie od 1 kwietnia do 31 października co najmniej raz na tydzień

co najmniej raz na miesiąc
Szkło co najmniej raz na miesiąc co najmniej raz na miesiąc co najmniej raz na miesiąc
Tworzywa sztuczne co najmniej raz na miesiąc co najmniej raz na miesiąc co najmniej raz na miesiąc
Makulatura co najmniej raz na miesiąc co najmniej raz na miesiąc co najmniej raz na miesiąc
Odpady ulegające biodegradacji

co najmniej raz na miesiąc

w okresie od 1 kwietnia do 31 października  co najmniej raz na dwa tygodnie

co najmniej raz na miesiąc

w okresie od 1 kwietnia do 31 października co najmniej raz na tydzień

co najmniej raz na miesiąc
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny
cztery razy w roku cztery razy w roku cztery razy w roku

ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki i pojemniki o następujących ujednoliconych kolorach:

ZASADY SEGREGACJI PAPIERU I TEKTUR (kolor niebieski)

Wyrzucamy:

 • opakowania z papieru lub tektury,
 • gazety i czasopisma,
 • katalogi, prospekty, foldery,
 • papier szkolny i biurowy,
 • książki i zeszyty,
 • torebki papierowe,
 • papier pakowy.

Nie wyrzucamy:

 • papieru powlekanego folią i kalki,
 • kartonów po mleku i napojach,
 • pieluch jednorazowych i podpasek,
 • pampersów i podkładek,
 • worków po nawozach, cemencie
  i innych materiałach budowlanych,
 • tapet

 

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH (kolor brązowy)

Wyrzucamy:

 • gałęzie drzew i krzewów,
 • liście, kwiaty i skoszoną trawę,
 • trocinę i korę drzew,
 • owoce i warzywa itp

Nie wyrzucamy:

 • kości zwierząt,
 • mięsa i padliny zwierzęcej,
 • olei jadalnych,
 • drewna impregnowanego,
 • płyt wiórowych i MDF,
 • leków,
 • odchodów zwierząt,
 • popiołu z węgla kamiennego.

 

ZASADY SEGREGACJI TWORZYW SZTUCZNYCH I METALI (kolor żółty)

Wyrzucamy:

 • butelki po napojach,
 • opakowania po chemii gospodarczej i kosmetykach
  (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.),
 • opakowania po produktach spożywczych,
 • plastikowe zakrętki,
 • plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
 • plastikowe koszyki po owocach i innych produktach,
 • styropian opakowany,
 • puszki po napojach, sokach,
 • puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
 • złom żelazny i metale kolorowe,
 • metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików
  i innych pojemników,
 • folia aluminiowa,
 • kartoniki po mleku i napojach.

Nie wyrzucamy:

 • strzykawek, wenflonów i innych
  artykułów medycznych,
 • odpadów budowlanych
  i rozbiórkowych,
 • nieopróżnionych opakowań po lekach
  i farbach, lakierach i olejach,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • zużytego sprzętu elektrycznego
  i elektronicznego.

 

ZASADY SEGREGACJI SZKŁA OPAKOWANIOWEGO (kolor zielony)

Wyrzucamy:

 • butelki i słoiki szklane po napojach
  i żywności,
 • butelki po napojach alkoholowych,
 • szklane opakowania po kosmetykach.

Nie wyrzucamy:

 • szkła stołowego – żaroodpornego,
 • ceramiki, doniczek,
 • zniczy z zawartością wosku,
 • żarówek i świetlówek,
 • szkła kryształowego
 • reflektorów,
 • nie opróżnionych opakowań po lekach,
  olejach, rozpuszczalnikach,
 • termometrów i strzykawek,
 • monitorów i lamp telewizyjnych,
 • szyb okiennych i zbrojonych,
 • szyb samochodowych,
 • luster i witraży,
 • fajansu i porcelany.

 Zanim wyrzucimy odpady do odpowiednich pojemników lub worków, należy pamiętać aby:

 1. Opróżnić opakowania z zawartości.
 2. Zgniatać puszki i butelki plastikowe przed wyrzuceniem.
 3. Z odpadów z papieru usunąć elementy z innych tworzyw np. zszywki.
 4. Złożyć kartony tak, aby zajmowały jak najmniej miejsca.
 5. Zdjąć nakrętki i etykiety.
ODPADY POZOSTAŁE (kolor czarny)

Wyrzucimy:

 • artykuły higieniczne, zużytą watę,
  waciki,
 • lustra, szkło zbrojone, szkło płaskie,
  szkło okienne,
 • spodki, talerze, doniczki,
 • naczynia typu arco,
 • ceramikę i porcelanę,
 • niedopałki papierosów,
 • tworzywa sztuczne pochodzenia
  medycznego,
 • odpady łączone z kilku frakcji
  (metal – guma – tworzywo sztuczne),
 • foliowane i lakierowane katalogi
  i prospekty,
 • świeczki, znicze,
 • pojemniki po aerozolach,
 • płyty cD/DVD, kasety, filmy,
 • opakowania po tonerach i tuszach
  do drukarek
 • zabawki pluszowe, zabawki składające
  się z wielu frakcji,
 • worki z odkurzacza,
 • sznurki i wstążki,
 • serwetki, obrusy, zasłony, mocno
  zabrudzone ubrania i tekstylia,
 • pieluchy.

Nie wyrzucimy:

 • baterii i akumulatorów,
 • przeterminowanych leków,
 • mebli i odpadów wielkogabarytowych,
 • zużytego sprzętu elektrycznego
  i elektronicznego,
 • chemikaliów,
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 • zużytych opon.
Autor: Urząd Gminy Grzmiąca

Pliki do pobrania